Lê, G. H. và Hồ, A. B. (2021) “Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), tr 71-81. doi: 10.47122/vjde.2020.44.10.