Lê, G. H., Hồ, A. B. và Trần, T. N. (2021) “Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (45), tr 54-62. doi: 10.47122/vjde.2020.45.8.