Nguyễn, H. D., Nguyễn, T. C. L. và Huỳnh, L. T. B. (2021) “Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), tr 191-197. doi: 10.47122/vjde.2021.46.21.