Nguyễn, T. M. L. (2021) “Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (46), tr 218-225. doi: 10.47122/vjde.2021.46.24.