Trần, T. H. V., Ngô, T. K. Y., Nguyễn, T. Q. T., Nguyễn, N. T. và Ngô, M. T. (2022) “Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), tr 51-56. doi: 10.47122/vjde.2021.49.6.