Vũ, T. T., Đỗ, T. Q. và Nguyễn, T. T. (2022) “Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), tr 83-89. doi: 10.47122/vjde.2021.49.11.