Nguyễn, N. H., Trần, N. L. và Phùng, D. H. S. (2022) “Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), tr 55-61. doi: 10.47122/vjde.2021.50.6.