Nguyễn Ánh N. ., Trần, N. L., Trần, Đoàn K. và Phạm, Q. T. (2022) “U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), tr 80-84. doi: 10.47122/vjde.2021.50.10.