Trần, V. L. và Lương, Q. H. (2022) “Nghiên cứu nồng độ Testosterone huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nam giới tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), tr 209-214. doi: 10.47122/vjde.2021.50.25.