Nguyễn, V. M., Phạm, Q. T. và Hoàng, T. V. (2020) “Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), tr 24-29. doi: 10.47122/vjde.2020.38.4.