Hoàng, T. B. N. và Nguyễn, H. T. (2020) “Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), tr 30-37. doi: 10.47122/vjde.2020.38.5.