Mai, T. N., Hoàng, A. T. và Hồ, A. B. (2020) “Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), tr 38-46. doi: 10.47122/vjde.2020.38.6.