Nguyễn, V. M., Phạm, Q. T. và Hoàng, T. V. (2020) “Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), tr 34-40. doi: 10.47122/vjde.2020.39.5.