Phan, H. H. và Trần, N. L. và cs (2020) “Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), tr 80-86. doi: 10.47122/vjde.2020.39.11.