Nguyễn, H. T. (2021) “Tăng Triglyceride và bệnh tim mạch do xơ vữa”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), tr 7-17. doi: 10.47122/vjde.2020.41.1.