Phạm, T. H., Phạm, T. P., Nguyễn, T. P. N. và Đỗ, Đình T. (2021) “Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), tr 31-35. doi: 10.47122/vjde.2020.41.4.