Đỗ, T. Y., Đào, T. L., Nguyễn, T. Q. và La, T. L. (2023) “Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), tr 62-66. doi: 10.47122/vjde.2022.52.9.