Hồ, A. B., Ngô, T. X. V. và Lê, T. B. T. (2023) “Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), tr 81-89. doi: 10.47122/vjde.2022.52.12.