Thái, H. Q. (2023) “Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). doi: 10.47122/VJDE.2022.55.1.