Lê, T. N., Đỗ, T. M. P., Phạm, N. T. L., Huỳnh, T. B. H., Nguyễn Đỗ N. L., Nguyễn V. V. H., Nguyễn V. B., Nguyễn H. T., Nguyễn Đình T. và Lê, V. C. (2023) “Nghiên cứu lo âu, căng thẳng, buồn phiền ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú trong đại dịch COVID-19 bằng thang điểm SAVE-6 và DDS-2”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). doi: 10.47122/VJDE.2022.55.5.