Hoàng , T. T. N. và Đỗ, T. Q. (2023) “Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). doi: 10.47122/VJDE.2022.55.8.