Thái, T. H. . và Nguyễn K. D. V. (2023) “Khảo sát thực trạng sử dụng insulin và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). doi: 10.47122/VJDE.2022.55.9.