Trần, T. N. Điệp và Đỗ, T. Q. (2023) “Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). doi: 10.47122/VJDE.2022.55.12.