Phan, D. Q. và Đỗ, T. Q. (2021) “Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ ”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), tr 105-117. doi: 10.47122/vjde.2020.41.16.