Nguyễn, H. T. (2021) “Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng quên”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), tr 3-18. doi: 10.47122/vjde.2019.37.1.