Nguyễn, Đức H. (2023) “Đái tháo đường & nhiễm khuẩn huyết”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), tr 27-39. doi: 10.47122/VJDE.2023.61.3.