[1]
T. H. H. Võ và T. K. L. Nguyễn, “Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân đái tháo đường”, vjde, số p.h 71, tr 1-12, tháng 6 2024.