[1]
H. T. Nguyễn, L. T. B. Huỳnh, V. H. Lâm, V. H. Nguyễn, và N. T. Nguyễn, “Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023”, vjde, số p.h 71, tr 13-22, tháng 6 2024.