[1]
H. T. T. Trần, B. B. Hoàng, T. N. Trần, và T. T. D. Phan, “Nghiên cứu tình trạng thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 và mối liên quan giữa thiếu vitamin D với chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo phì và tăng huyết áp”, vjde, số p.h 71, tr 98-105, tháng 6 2024.