[1]
N. T. Nguyễn, T. H. L. Tô, và H. T. Nguyễn, “Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 có bệnh lý đi kèm”, vjde, số p.h 13, tr 27-34, tháng 2 2021.