[1]
T. T. N. Nguyễn, T. V. Hoàng, và T. B. Đào Nguyễn, “Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận”, vjde, số p.h 13, tr 47-51, tháng 2 2021.