[1]
N. T. T. Huong, “Nghiên cứu Derive: hiệu quả và tính an toàn của Dapagliflozin trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 kèm tổn thương thận ở mức trung bình (CKD 3a) ”, vjde, số p.h 32, tr 66-74, tháng 3 2023.