[1]
V. L. Nguyễn, T. B. Đào Nguyễn, và K. T. Trần, “Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu”, vjde, số p.h 42, tr 5-10, tháng 3 2021.