[1]
T. P. Thạch, H. H. Phan, và T. K. C. Đoàn, “Mức độ tổn thương và kết quả điều trị loét bàn chân theo phân độ Pedis, Texas ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ”, vjde, số p.h 42, tr 11-18, tháng 3 2021.