[1]
T. L. Nguyễn, B. L. Dương, và Ánh N. Lê, “Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018”, vjde, số p.h 42, tr 19-25, tháng 3 2021.