[1]
T. C. Phạm, T. L. Nguyễn, và V. L. Trần, “Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ - Hậu Giang”, vjde, số p.h 42, tr 26-34, tháng 3 2021.