[1]
L. T. B. Huỳnh, “Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú ”, vjde, số p.h 42, tr 51-58, tháng 3 2021.