[1]
C. M. Vũ và T. Q. Đỗ, “Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai”, vjde, số p.h 42, tr 59-65, tháng 3 2021.