[1]
G. H. Lê và A. B. Hồ, “Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim”, vjde, số p.h 44, tr 71-81, tháng 4 2021.