[1]
H. D. Nguyễn, T. C. L. Nguyễn, và L. T. B. Huỳnh, “Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang”, vjde, số p.h 46, tr 191-197, tháng 5 2021.