[1]
T. M. L. Nguyễn, “Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199”, vjde, số p.h 46, tr 218-225, tháng 5 2021.