[1]
T. H. V. Trần, T. K. Y. Ngô, T. Q. T. Nguyễn, N. T. Nguyễn, và M. T. Ngô, “Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”, vjde, số p.h 49, tr 51-56, tháng 2 2022.