[1]
T. T. Vũ, T. Q. Đỗ, và T. T. Nguyễn, “Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp”, vjde, số p.h 49, tr 83-89, tháng 2 2022.