[1]
T. L. Đào, “Áp dụng phân loại mô bệnh học của WHO 2017 trong chẩn đoán các u biểu mô tuyến giáp”, vjde, số p.h 50, tr 15-20, tháng 8 2022.