[1]
N. H. Nguyễn, N. L. Trần, và D. H. S. Phùng, “Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018”, vjde, số p.h 50, tr 55-61, tháng 8 2022.