[1]
B. T. Phạm, N. L. Trần, H. H. Phan, V. T. Đinh, và Nguyễn N. H., “Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”, vjde, số p.h 50, tr 91-98, tháng 8 2022.