[1]
T. H. Phạm và T. P. Phạm, “Khảo sát một số chỉ số dẫn truyền thần kinh chi dưới ở 126 bệnh nhân đái tháo đường típ 2”, vjde, số p.h 50, tr 194-200, tháng 8 2022.