[1]
T. T. L. Vũ và M. T. Phạm, “Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên hình ‘Bia mộ’”, vjde, số p.h 50, tr 223-227, tháng 8 2022.