[1]
V. M. Nguyễn, Q. T. Phạm, và T. V. Hoàng, “Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện”, vjde, số p.h 38, tr 24-29, tháng 10 2020.