[1]
T. B. N. Hoàng và H. T. Nguyễn, “Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2”, vjde, số p.h 38, tr 30-37, tháng 10 2020.